سه شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۵۲ ۱۳۳
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2LPZhNiz2YTZhyDZiNio2YrZhtin2LHZh9in2Yog2YXYsdmD2LIg2YbZiNii2YjYsdmKINi02YfYsdmKOiDYqtin2YPYs9mKINin2YrZhtiq2LHZhtiq2Yog2KjZhyDZhdmC2LXYryDYotmF2YjYsti0

سلسله وبینارهای مرکز نوآوری شهری: تاکسی اینترنتی به مقصد آموزش

سلسله وبینارهای مرکز نوآوری شهری با عنوان "وبی تاک"

تاکسی اینترنتی به مقصد آموزش

ارائه دهنده: دکتر مجید میرزاوزیری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

میزبان: سید حسین حسینی رئیس هیات مدیره مجتمع دانشمند کوچولو و فعال استارتاپی

تاریخ برگزاری: جمعه دوم خرداد ماه 1399 ساعت 22

ثبت نام:

https://eseminar.tv/wb7810

در ادامه رویدادهای مرکز نوآوری شهری که در سال گذشته برگزار گردیده است، چنانچه در یکی از رویدادهای #بلاکچین و آینده کسب و کار #گیمیفیکیشن و کاربرد آن در کسب و کارهای شهری #فیناپ مشهد و #مدیران چگونه استخدام می کنند حضور داشته اید، مشخصات خود و نام رویداد را برای ما ارسال تا کد تخفیف حضور را برایتان ارسال نماییم.

در راستای مسئولیت اجتماعی مرکز نوآوری شهری، درآمدهای حاصل از ثبت نام افراد در این وبی تاک ها صرف امور خیریه خواهد شد.

تاریخ شروع: جمعه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ پایان: سه شنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
نام محل برگزاری: مرکز نوآوری شهری
آدرس محل برگزاری: رویداد به صورت مجازی برگزار می شود