پنجشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۳۲ ۱۰۳
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2LPZhNiz2YTZhyDZhti02LPYqiDZh9in2Yog2YXYrNin2LLZiiDYqtit2YTZitmEINi02LHYp9mK2Lcg2KfZgtiq2LXYp9iv2Yog2b7Ys9in2YPYsdmI2YbYpw==

سلسله نشست های مجازی تحلیل شرایط اقتصادی پساکرونا

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد برگزار می کند"

سلسله نشست های مجازی تحلیل شرایط اقتصادی پساکرونا

موضوع:

اقتصاد شهر

زمان: دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 99 ساعت 16

از صاحبنظران و متخصصان گرامی دعوت می شود جهت حضور در این نشست مجازی و دریافت لینک ورود به اتاق کنفرانس، حداکثر تا شنبه 13 اردیبهشت، نام و نام خانوادگی خود را به شماره تماس زیر ارسال فرمایند:

09911756278

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ پایان: دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
نام محل برگزاری: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آدرس محل برگزاری: به صورت مجازی
محورهای رویداد:

تحلیل شرایط اقتصادی پساکرونا

عناوین نشست ها:

اقتصاد شهر

مخاطبان:

صاحبنظران حوزه اقتصادی، متخصصان کسب و کارهای شهری، مدیران شهری، کسب و کارهای هوشمند