سه شنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲ ۱۴۶
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2LHZiNmK2K/Yp9ivINin2YrYr9mHINm+2LHYr9in2LLZiiDYs9in2LLZhdin2YYg2b7Yp9ix2YPZh9inINmIINmB2LbYp9mKINiz2KjYsiDYtNmH2LHZig==

رویداد ایده پردازی سازمان پارکها و فضای سبز شهری


مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد در راستای حل مسائل شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری رویداد ایده پردازی حول محور های زیر را به صورت مجازی برگزار می کند:
✓تامین منابع آبی پایدار و ارزان قیمت و افزایش راندمان مصرف آب فضای سبز(روش های تامین، تصفیه و بازچرخانی،توزیع ، مصرف، هوشمندسازی و...)
✓روش های نوین واگذاری و نظارت بر توسعه و نگهداری فضای سبز
✓افزایش مشارکت اجتماعی و شهروندان در زمینه توسعه و نگهداری فضای سبز
✓بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه احداث و توسعه زیرساخت ها و فضای سبز و همچنین توسعه خدمات رفاهی، تفریحی، گردشگری و...
✓شناسنامه دار نمودن و پلاک کوبی درختان و درختچه های شهری با استفاده از روش های نوین و کارآمد
مهلت ارسال ایده ها تا ساعت 24 روز 7 اردیبهشت ماه 1399 می باشد.
افراد ایده پرداز باید ایده خود را همراه با مشخصات و شماره تماس ارائه دهنده به ایمیل innovation@mashhad.ir ارسال نمایند.
پس از ارزیابی اولیه ایده ها، جلسه ای به صورت مجازی جهت ارائه ایده ها برگزار خواهد شد.
تلفن تماس: 05131291835
تاریخ شروع: سه شنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ پایان: شنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
نام محل برگزاری: مرکز نوآوری شهری
آدرس محل برگزاری: مشهد، بوستان کوهسنگی، مرکز نوآوری شهری
کروکی محل برگزاری:
محورهای رویداد:


✓تامین منابع آبی پایدار و ارزان قیمت و افزایش راندمان مصرف آب فضای سبز(روش های تامین، تصفیه و بازچرخانی،توزیع ، مصرف، هوشمندسازی و...)
✓روش های نوین واگذاری و نظارت بر توسعه و نگهداری فضای سبز
✓افزایش مشارکت اجتماعی و شهروندان در زمینه توسعه و نگهداری فضای سبز
✓بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه احداث و توسعه زیرساخت ها و فضای سبز و همچنین توسعه خدمات رفاهی، تفریحی، گردشگری و...
✓شناسنامه دار نمودن و پلاک کوبی درختان و درختچه های شهری با استفاده از روش های نوین و کارآمد

مخاطبان:

دانشجویان و اساتید دانشگاه، افراد خلاق و ایده پرداز، متخصصان فضای سبز، استارتاپ ها و علاقمندان به کسب و کارهای شهری و هوشمند