مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر شمالی، میدان پژوهش، کارخانه نوآوری
تلفن : ۳۱۲۹۵۴۶۱-۴
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : https://innovation.mashhad.ir
ساعات کاری : شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 17:30

مدیر مرکز نوآوری شهری:

غلامرضا عباس زاده 31295461

کارشناسان:

محمد سعید اساسی 31295463

افشین اسماعیل پور

امید طلوع 31295464

رضا گازرانی

ابوالقاسم وزیری 31295462

پیگیری