دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۴۰ ۹۳۱
طبقه بندی: کسب و کار
چچ
2YXYs9in2YTZhyDZh9in2Yog2YHYsdmH2Ybar9mKINmIINin2KzYqtmF2KfYudmKINi02YfYsdmK

مساله های فرهنگی و اجتماعی شهری

مسئله های حوزه فرهنگی و اجتماعی

1- بی انگیزه بودن شهروندان برای شرکت در کلاس های آموزش شهروندی

2- فقدان رسانه قوی و فراگیر جهت اطلاع رسانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی

3- شعف در اطلاع رسانی هزینه های شهر به شهروندان

4- عدم تطابق برنامه های فرهنگی با نیازهای مناطق و محلات شهری

5- کمبود زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در سطح مناطق و محلات

6- بی اعتمادی شهروندان نسبت به شهرداری و انجام فعالیت های مختلف در حوزه های شهرداری که به اعتماد شهروندان لطمه وارد می کند

7- استفاده کم از مشارکت و ظرفیت شهروندان در برنامه های فرهنگی

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
No Cache
Gt: 2.3932752609253
Qt: 2.3626391887665