دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۹ ۴۹۷
طبقه بندی: کسب و کار
چچ
مساله های اقتصاد و سرمایه گذاری شهری

مساله های اقتصاد و سرمایه گذاری شهری

مسئله های حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری

  1. عدم تنوع در شیوه های مختلف سرمایه گذاری و جذب سرمایه
  2. عدم شناسایی شیوه بهره برداری مناسب از فضاهای تجاری بلااستفاده
نوع خدمت: خدمات الکترونیکی