دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۹ ۶۰۶
طبقه بندی: کسب و کار
چچ
2YXYs9in2YTZhyDZh9in2Yog2YXYp9mE2Yog2Ygg2b7YtNiq2YrYqNin2YbZiiDYtNmH2LHZig==

مساله های مالی و پشتیبانی شهری

مسئله های حوزه مالی شهرداری

  1. کمبود نقدینگی و شیوه های مناسب تخصیص در مناطق شهرداری
  2. سیکل نامناسب و گردش های مازاد در سیستم سیبنا بین مناطق و ستاد
  3. لزوم تغییر شیوه وصول چک برگشتی از پیمانکار به مناطق
  4. عدم وجود انگیزه لازم برای بکارگیری نیروها در مناطق کم برخوردار
  5. تغییرات سریع دستورالعمل ها (ثبت تهاترات و درآمدهای غیرنقدی و...) و تفاوت های آن در بین مناطق مختلف

مساله های حوزه سلامت و رفاه شهرداری

  1. عدم وجود یک برنامه اجرایی و روشن برای بهبود سلامتی کارکنان
  2. لزوم برنامه ریزی مدون و مشخص برای حوزه سلامت و رفاه خانواده همکاران
  3. نامناسب بودن برخی فضاهای و مکان های اداری و اثرنامطلوب بر سلامت کارکنان
  4. عدم رعایت ارگونومی مناسب در محل کار
  5. عدم توجه به سلامت روانی کارکنان
نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
No Cache
Gt: 3.1122159957886
Qt: 3.4223234653473