دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۸ ۹۴۲
طبقه بندی: کسب و کار
چچ
2YXYs9in2YTZhyDZh9in2Yog2KjYsdmG2KfZhdmHINix2YrYstmKINmIINiq2YjYs9i52Ycg2LTZh9ix2Yo=

مساله های برنامه ریزی و توسعه شهری

مساله های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

 1. ضعف در اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان از خدمات و سرویس های الکترونیکی
 2. ضعف در بهره گیری از روش های اطلاع رسانی مجازی و نو جهت ارائه محصولات و خدمات الکترونیک
 3. ضعف در بروزرسانی اصلاحات و اطلاعات مکانی یا نام های معابر سطح شهر
 4. عدم وجود نظارت و کنترل بر پارامتر زمان در سامانه حفاری و درخواست های مطرح شده
 5. سرقت درب حوضچه ها و مفصل های فیبر نوری
 6. عدم کنترل و نظارت بر حجم مصرف کاغذ در سازمان و لزوم رصد آن
 7. ضعف در پیاده سازی و تامین تین کلاینت در سازمان های شهرداری

مساله های حوزه برنامه بوجه و ارزیابی و عملکرد

 1. فقدان فرآیند یکپارچه برنامه ریزی ، بودجه بندی (جاری و عمرانی) ، مدیریت سبد پروژه و ارزیابی عملکرد
 2. عدم بروزآوری مستمر داده های اطلاعات مکانی(SDI)
 3. تدقیق تعریف و شاخصه های پروژه های شهری
 4. شناسایی تکانه های اقتصادی شهر و شهرداری
 5. چک لیست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در خدمات شهرداری مشهد
نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
No Cache
Gt: 2.4543218612671
Qt: 2.3924624919891