دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۸ ۷۱۲
طبقه بندی: کسب و کار
چچ
2YXYs9in2YTZhyDZh9in2Yog2YXZhtin2LfZgiDYtNmH2LHZig==

مساله های مناطق شهری

مساله های منطقه 2 شهرداری مشهد

 1. سرقت روشنایی زیرگذرها و تأمین امنیت آن از جمله زیرگذرهای عابر پیاده
 2. چرک شدن خط کشی های خیابان ها
 3. مشکل در جانمایی ایستگاه های صلواتی
 4. تبود بستر های کسب و کاری در بوستان ها و نحوه واگذاری فضا
 5. نبود سیستم های هوشمند در خصوص آبیاری فضای سبز
 6. وندالیسم و سرقت در سرویس های بهداشتی و نگهداری از آنها
 7. جانمایی نامناسب مخازن زباله و آلودگی و بوی نامطبوع ناشی از آن
 8. عدم استقبال از پارک پردیس و راهکارهای برای فعال سازی و جذب مخاطب بیشتر( قطب فرهنگی و ورزشی)
 9. حفظ و حراست از درختان موجود در کوچه ها
 10. عدم سهولت دسترسی به پیمانکاران و مجریان کارهای فرهنگی با کیفیت خوب و حداقل قیمت
 11. نبود حمایت هایی از مشاغل خانگی و رفع مشکلات آنها( ایجاد بازارهای فروش محصول)
 12. نبود روش های مناسب در جهت استفاده از آب باران در زمان بارندگی
 13. وجود مشکلات در جمع آوری چمن، چوب و سرشاخه درختان
 14. جاری شدن فاضلاب در جوی ها و جداول
 15. نظارت ناقص بر عملکرد دفاتر پیشخوان شهرسازی و پراکندگی نامناسب دفاتر
 16. لزوم فرهنگ سازی درخصوص تفکیک و تحویل زباله

مساله های منطقه 3 شهرداری مشهد

 1. فقر و وضعیت معیشتی سطح پایین در منطقه
 2. رواج حاشیه نشینی
 3. نبود بستر های مناسب برای ارائه محصولات کشاورزی و دامداری
 4. عدم نگاه به توسعه فضاهای کارآفرینی در حاشیه شهر
 5. ضعف در ساماندهی زنان خانه دار در حاشیه شهر با رویکرد ایجاد مشاغل خانگی
 6. لزوم ایجاد مسیرهای گردشگری و بوم گردی در روستاهای حاشیه شهر
 7. تبعات ناشی از سرقت تأسیسات شهری ( دریچه ها و سیم های برق)
 8. وجود زباله گردها و متکدیان
 9. عدم بومی سازی ادوات نگهداری فضای سبز
 10. نبود نوآوری در ساخت شیر برقی برای تانکر های آبیاری فضای سبز
 11. نبود جایگزین نمک و خراب شدن بتن جداول
 12. کثیف شدن مستمر جداول و حاشیه معابر و رنگ آمیزی آنها
 13. نبود رزین های پایدار جهت رنگ آمیزی جداول و حاشیه معابر
 14. رنگ آمیزی تابلوهای راهنمایی و هزینه های مالی و حقوقی ناشی از عدم دقت کارگران رنگ آمیزی کننده

مساله های منطقه 4 شهرداری مشهد

 1. ساماندهی وانت بارهای شهری(بستر آنلاین)
 2. استفاده از شرکت های خدماتی خصوصی در حوزه خدمات شهری، از جمله رفت وروب برف از خیابانها و معابر شهری
 3. استفاده از نیرو های متخصص در زمنیه ارتقا آموزش شهروندی
 4. بهره گیری از ظرفیت های محلی در جهت حل مسائل و رفع نیاز های منطقه
 5. در نظارت بر نوع جمع آوری ضایعات(پسماند خشک) و دپوی آن در حاشیه شهر
 6. بهره گیری و ساماندهی مناسب کسب و کاری های خرد، از جمله( تولید مانتو، انگشتر، غذا و...) در حاشیه شهر
 7. سیاست مناسب در خصوص جمع آوری متکدیان در حاشیه شهر
 8. ساماندهی مشاغل در حاشیه صد متری
 9. بهره گیری از اراضی بزرگ مقیاس بلااستفاده در زمینه های گردشگردی و پرورش گل مشهد و...
 10. ایجاد رونق کافی در بازارهای سطح منطقه
 11. ایجاد پاتوق های محلی کسب و کار، در حاشیه شهر
 12. پژوهش جامع در خصوص شناسایی مسائل مردمی در هر محله
 13. نقشه جامع به منظور دسترسی بهتر شهروندان به اماکن ورزشی و تفریحی و... در منطقه
 14. استفاده از ظرفیت های گردشگردی در منطقه
 15. استفاده از راهکار های مختلف از جمله خیابان غذا به منظور ایجاد فرصت های کسب و کاری در منطقه
 16. ساماندهی بافت های خالی و جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه
 17. استفاده از فرصت کسب و کارهای خانگی در حاشیه صدمتری
 18. وجود کتابخانه های بلااستفاده در منطقه
 19. تجمیع خدمات و کسب و کارها، در کلیه مناطق مدیریت شهری در بستر یک اپلیکیشن
 20. ترغیب و تشویق شهروندان به استفاده از خدمات حمل و نقلی به روش های نوآورانه و...
نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
No Cache
Gt: 2.3000920613607
Qt: 2.214204788208