دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۵ ۷۸
طبقه بندی: کسب و کار
چچ
سایر مساله ها

سایر مساله ها

مساله های حوزه ساماندهی و مهندسی بحران

  1. ضعف در فرهنگ شهروندی و کمبود آگاهی در خصوص موضوع بحران و نحوه اقدام لازم
  2. نبود روش ها و ابزارهایی برای جمع آوری و تامین داده و اطلاعات مدیریت بحران و بروزرسانی مداوم آن
  3. نبود بستر اطلاع رسانی مناسب به شهروندان در هنگام بروز بحران
  4. نبود روشهایی برای درآمدزایی در حوزه مدیریت بحران
نوع خدمت: خدمات الکترونیکی