چهارشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۹ ۱۱۱۸
طبقه بندی: کسب و کار
چچ
2YXYs9in2YTZhyDZh9in2Yog2LTZh9ix2LPYp9iy2Yog2Ygg2YXYudmF2KfYsdmKINi02YfYsdmK

مساله های شهرسازی و معماری شهری

مساله های سازمان زمین و مسکن

1- عدم برداشت اطلاعات کافی از تملکات قبلی مبتنی برGIS و سامانه شهرسازی

2- عدم بهره برداری اقتصادی از فضاهای رها شده شهری

4- تعدد سامانه های شهرداری و عدم لینک و ارتباط بین آنها بویژه سامانه املاک و سیبنا

5- عدم بهره برداری از املاک و مستغلات شهرداری و در نتیجه افت ارزش املاک

6- عدم وجود درگاه مشترک برای سامانه های مختلف شهرداری (تکمیل میزکار شهرداری برای تمام سامانه ها)

مساله های حوزه نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده 100

 1. نبود روشهای نوین نظارت بر ساخت و سازهای شهری
 2. نبود مشارکتهای مردمی در شناسایی تخلفات ساختمانی

مساله های در حوزه آشفتگی منظر شهری

 1. مشکلات در نورپردازی های سطح شهر
 2. ناهماهنگی در نماهای ساختمانی
 3. کم توجهی به موضوعات پیاده راه سازی در سطح شهر
 4. کمبود عرصه های شهری و آشفتگی موارد موجود
 5. آشفتگی و بهم ریختگی تابلوهای سردرب ها
 6. کم توجهی به موضوع رنگ و رنگ بندی در فضاهای شهری
 7. لزوم شناسایی و ایجاد عناصر هویت ساز شهری
 8. لزوم حفظ و نگهداری معماری ها و فضاهای تاریخی و تعریف کاربری های مناسب با آن
 9. آلودگی های بصری بر روی دیواره های فضای شهری
 10. لزوم انجام مداخلات کوچک مقیاس، در فضاهای شهری به منظور سرزنده سازی فضاها

مساله های زیرگذرهای عابر پیاده

 1. عدم روشنایی مناسب در زیر گذر های عابر پیاده
 2. نبود سیستم های امنیت مناسب برای شهروندان به واسطه نبود نگهبان و...
 3. عبور و مرور کم از برخی زیرگذرها که ناشی از مکانیابی نامناسب می باشد
 4. عدم وجود نگاه مطالعاتی برای طراحی زیرگذرها
 5. عدم وجود نرده و دستگیره در اکثریت زیرگذرها
 6. عبور و مرور موتور سیکلت ها
 7. عدم وجود راهکارهای جلب مشارکت مردمی در حفظ تجهیزات زیرگذرها
 8. سرقت تجهیزات و اموال زیرگذرها بلاخص تجهیزات برقی
 9. ضعف در نظافت و تمیزی زیرگذرها
 10. تجمع کارتن خوابها، افراد معتاد و نیازمندان
 11. شیب نامناسب رمپ در برخی زیرگذرها برای عبور ویلچر و کالسکه کودک
 12. زیبا سازی و پوشش گیاهی نامناسب
 13. نبود راهنمای جامع طراحی زیرگذرها و رفع ایرادات ظاهری
 14. وضعیت نامناسب جداره ها و وجود ترکهای زیاد در جداره زیرگذرها
 15. نبود راهنمایی بهره برداری و عملکردی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و...
 16. ضعف در اطلاع رسانی به وسیله علائم و تابلوها از وجود زیرگذرها
نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
No Cache
Gt: 1.6669147809347
Qt: 1.210869550705