رویدادها
خبرها
تدوین نظام نامه مطالعات مهندسی ارزش شهرداری مشهد

تدوین نظام نامه مطالعات مهندسی ارزش شهرداری مشهد

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از برگزاری جلسات هم اندیشی بررسی ویرایش پیش نویس نظام نامه مطالعات مهندسی ارزش شهرداری خبر داد.

ادامه خبر
ششمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز

ششمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز

ششمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز در ادامه جلسه پنجم پیرامون موضوع "انتقال سیگنال چراغ های راهنمایی و رانندگی به روش DC"  برگزار گردید.

ادامه خبر
حمایت از صنایع کوچک و کارگاه های زودبازده

حمایت از صنایع کوچک و کارگاه های زودبازده

حمایت از صنایع کوچک و کارگاه های زودبازده در شهرک های صنعتی(چناران، ماشین سازی، کلات، فریمان، سبزوار ۲، قوچان ۲، فناوری صنایع قضایی، خیام)

ادامه خبر
اختتامیه سی امین هم آفرینی مشهد برگزار شد

اختتامیه سی امین هم آفرینی مشهد برگزار شد

مدیر مرکز نوآوری شهری مشهد گفت: این هم آفرینی با هدف طراحی راه حل بهره برداری از فضای در نظرگرفته شده برای رستوران و کافی شاپ در کارخانه نوآوری مشهد برنامه ریزی و اجرا شد.

ادامه خبر
پنجمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز

پنجمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز

پنجمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز با موضوع بررسی طرح انتقال سیگنال چراغ های راهنمایی و رانندگی به روش DC در کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید.

ادامه خبر
اولین رویداد چالش معکوس

اولین رویداد چالش معکوس

اولین رویداد از سلسله رویدادهای {ارائه نیاز های فناورانه (Reverse Pitch) - چالش معکوس} در کارخانه نوآوری مشهد برگزارشد.

ادامه خبر
مدیـر مرکـز نـوآوری شهری مشهد بیان کرد

مدیـر مرکـز نـوآوری شهری مشهد بیان کرد

شـهرداری می توانـد بهتریـن سـازمان بـرای اتصـال بین شرکت هـای دانش بنیان بـه یکدیگـر باشـد

ادامه خبر
رئیس کمیسیون اقتصادى شوراى شهر مشهد

رئیس کمیسیون اقتصادى شوراى شهر مشهد

باید کارخانه‌های نوآوری در مشهد توسعه یابد / حمایت شورای ششم از شرکت های دانش بنیان

ادامه خبر

به مرکز نوآوری ملحق شوید ...

No Cache
Gt: 26.3093846639
Qt: 1.7928218841553